Sökresultat

John Steinberg

Fil dr i pedagogik, f d universitetslektor och rektor, författare till 55 böcker om inlärning och ledarskap.

Läs mer

Framtidens skola

Skolans roll som bärare av kultur, värderingar, demokrati och lärande har en lång tradition. Är skolan i dess nuvarande form en organisation som bäst kan

Läs mer
Scroll to Top