• Föreläsningar av
  Stefan Hertz
  Hur man som ledare vänder en klass från oro till samarbete.

  Från: 12 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Susanne Kjällander
  Elevers, pedagogers och rektorers digitala kompetens – ett forskningsperspektiv.

  7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Magnus Blixt
  Välj till uppföljningssamtal!
  Hur och varför ska vi arbeta datadrivet i skolutveckling?

  Från: 7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar - paket av
  Alexander Skytte
  Rabatterat paketpris!
  Alla tre föreläsningar av Alexander skytte i ämnet adhd/autism i ett paket.

  Det ursprungliga priset var: 15 000,00 kr.Det nuvarande priset är: 10 000,00 kr. ex. moms

 • Föreläsningar av
  Erik Hall & Semira Vikström
  Konkreta exempel på skolutveckling i praktiken.

  7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Kristina Bähr
  Välj till uppföljningssamtal!
  Om hur skolan kan främja och stödja ungas psykisk hälsa.

  Från: 7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Kristina Bähr
  Välj till uppföljningssamtal!
  Om orsaker till stress och strategier för att hantera stress.

  Från: 7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Stojanka Drinic
  Om hur skolor kan öka sin innovation, effektivisering samt digitalisering av den egna verksamheten.

  7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  John Steinberg
  Inlärningens villkor har förändrats. Vad har det för konsekvenser?

  7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Skolbyrån
  Välj till uppföljningssamtal!
  Lärande relationer – att gå från hur vi är till vad vi gör.

  Från: 7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Skolbyrån
  Välj till uppföljningssamtal!
  Kommunikation och utveckling för elever i anpassade skolformer.

  Från: 7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Joanna Lundin & Patrica Diaz
  Om undervisning som “öppnar dörren” till mer aktiva och engagerade elever.

  7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Magdalena Berger
  Välj till uppföljningssamtal!
  Psykisk hälsa hos skolpersonalen är en förutsättning för skolans uppdrag.

  Från: 5 000,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Magnus Blixt
  Välj till uppföljningssamtal!
  Lärarledarskap som helhet – elev, grupp, uppdrag, vårdnadshavare, kollegium…

  Från: 7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  John Steinberg
  Hur vi kan använda ett associativt lärande och inte bara ett hierarkiskt lärande.

  7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  John Steinberg
  Dessa tre ord behöver varje pedagog tänka på för att skapa förutsättningar för lärande

  7 500,00 kr ex. moms