• Föreläsningar av
  Jennie Wilson & Niclas Fohlin
  Hur kan vi få elever att lära tillsammans i par?

  7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Patrica Diaz
  Välj till uppföljningssamtal!
  Om hur digitala verktyg kan användas för en språkutvecklande undervisning

  Från: 7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Ulrica Elisson Grane
  Välj till uppföljningssamtal!
  Hur man kan jobba språkutvecklande och inkluderande med skrivundervisning.

  Från: 7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Susanne Kjällander
  Elevers, pedagogers och rektorers digitala kompetens – ett forskningsperspektiv.

  7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Annelie Karlsson
  Välj till uppföljningssamtal!
  Verktyg för en förskoledag som blir mer hanterbar, begriplig och meningsfull.

  Från: 5 000,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Skolbyrån
  Välj till uppföljningssamtal!
  Kommunikation och utveckling för elever i anpassade skolformer.

  Från: 7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Joanna Lundin & Patrica Diaz
  Om undervisning som “öppnar dörren” till mer aktiva och engagerade elever.

  7 500,00 kr ex. moms

 • Föreläsningar av
  Annelie Karlsson
  Välj till uppföljningssamtal!
  Verktyg för att göra fritids blir mer hanterbart, begripligt och meningsfullt.

  Från: 5 000,00 kr ex. moms