Artiklar

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.” (Lgr22) Språk- och kunskapsutvecklande undervisning har i årtionden varit ett centralt tema inom pedagogisk forskning och ses ofta som avgörande för elevers framgång i skolan. En av de största fördelarna med att integrera språk och innehåll är att det möjliggör en djupare och mer …

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning Läs mer »

Samarbete med Beat Diabetes

Stiftelsen Beat Diabetes och Preparus går samman för att utbilda lärare i Sverige om typ-1 och typ-2 diabetes. Samarbetet består av en kostnadsfri fortbildning som syftar till att öka medvetenheten bland lärare om diabetes och hur de kan stödja sina elever med sjukdomen. Diabetes typ-1 och typ-2 är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen och påverkar …

Samarbete med Beat Diabetes Läs mer »

Spelifiering – vad, varför och hur?

Hämta inspiration från spelvärlden när du planerar och designar din undervisning! Att samla medaljer, erfarenhetspoäng och att “levla upp” är exempel på spelkomponenter som kan fungera motiverande i undervisningen.  Gamification (spelifiering eller spelifierat lärande på svenska) är en metod där man inför spelrelaterade element i en verksamhet för att öka motivation och engagemang. Dessa element …

Spelifiering – vad, varför och hur? Läs mer »

Preparus’ upplägg i kombination med lärares professionella utveckling i kollegiala samarbeten

Skolforskningsinstitutets rapport “Lärares professionella utveckling och lärande i kollegiala samarbeten” ger en fördjupad förståelse för olika former av kollegiala samarbeten som bidrar till lärares professionella utveckling, och vad man kan tänka på när man ska initiera olika typer av sådana satsningar. Måsteläsning för alla som är intresserade av lärares kompetensutveckling! Vi ser att Preparus’ innehåll …

Preparus’ upplägg i kombination med lärares professionella utveckling i kollegiala samarbeten Läs mer »

10 tips – få ut det mesta av er förinspelade föreläsning!

När ni har köpt en förinspelad föreläsning på preparus.se vill vi tipsa om hur ni kan göra för att få ut mesta möjliga av utbildningstillfället. Vi kallar det flippad fortbildning! Den som lagt beställningen på den förinspelade föreläsningen kommer att få en länk till en sida där föreläsningen och tillhörande reflektions- och diskussionsunderlag finns. Själva …

10 tips – få ut det mesta av er förinspelade föreläsning! Läs mer »

Framtidens skola

Skolans roll som bärare av kultur, värderingar, demokrati och lärande har en lång tradition. Är skolan i dess nuvarande form en organisation som bäst kan möta framtidens utmaningar? För att ta reda på det – ställ dig följande frågor: Hur går lärande till? Lärande har tre komponenter: Den första är en mental del (viljan, tro …

Framtidens skola Läs mer »

Så fungerar det

Föreläsningar Om ni vill köpa en förinspelad föreläsning så går processen till så här: 1 Botanisera bland alla våra förinspelade föreläsningar för att hitta något som passar er. Använd gärna filtreringsfunktionen för att få fram rätt målgrupp och ämne. Till varje förinspelad föreläsning hör reflektions- och diskussionsfrågor formulerade av utbildaren som är tänkta att användas …

Så fungerar det Läs mer »

Rulla till toppen