Flipped Classroom

Vad är flipped classroom?

Flipped classroom, eller flippat/omvänt lärande, är ett vanligt förekommande arbetssätt inom undervisning i alla åldrar. Grundtanken handlar om ett aktivt lärande, att väcka intresse och använda den synkrona undervisningstiden på ett effektivt sätt.

Det kan till exempel göras genom att flytta genomgångar/föreläsningar från tiden då hela gruppen är samlad till att deltagarna tar del av innehållet på egen hand, till exempel genom förinspelade föreläsningar. Tiden som därmed frigörs då gruppen är samlad på plats kan istället användas till interaktiva övningar där gruppen kan ägna sig åt gemensam diskussion och frågeställningar.

I videoklippet nedan berättar Patricia Diaz  hur hon tänker kring flipped classroom i undervisningen (taget från föreläsningen “Hög elevaktivitet – på distans och på plats”).

 

Reflektions- och diskussionsfrågor – en viktig del av flippen

I undervisning är en viktig del av ett lyckat “flippande” pedagogens förmåga att skapa ett lärande samtalsklimat och förse eleverna med uppgifter som utmanar tänkandet. Det har vi i Preparus tagit fast på och därför finns det till varje föreläsning reflektions- och diskussionsfrågor att utgå ifrån. Dessa frågor är framtagna av utbildaren själv.

Sammanställ svaren via digitala verktyg

Ett tips är att låta kollegiet fylla i sina reflektioner anonymt via till exempel Mentimeter, Padlet eller ett formulär innan ni ses för att alla ska få möjlighet att sätta ord på sina tankar och för att dessa sen ska kunna visualiseras och delas med hela gruppen på ett enkelt sätt.

Skrivet av

Patricia Diaz Preparus

Patricia Diaz

Doktorand på KTH inom skolans digitalisering, författare, föreläsare och legitimerad gymnasielärare.

Andra artiklar

Framtidens skola

Skolans roll som bärare av kultur, värderingar, demokrati och lärande har en lång tradition. Är skolan i dess nuvarande form

Scroll to Top