Flipped classroom- vad menas med det?

På Preparus så använder vi oss av begreppet “flippad fortbildning” som kommer från “flipped classroom” och en del av er kanske undrar vad vi menar med det?

Vaddå “flippat”?

“Flippat” kanske för tankarna åt något som är lite tokroligt, galet eller upp-och-ner – men upplägget och arbetssättet (och inte minst studietekniken!) med flipped classroom har sedan många år förekommit frekvent i skolforskningsvärlden. Men ja – kärt barn har många namn.🙂 Under 2022 publicerade till exempel Skolforskningsinstitutet den systematiska översikten “Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande”, i vilken de använder begreppet “omvänt klassrum” istället för “flippat klassrum”. Och en del kallar det “aktivt lärande” (SKR, 2016).

Vi har valt att använda oss av begreppet för att det illustrerar det vi vill åt – att man lägger tid på rätt saker under fortbildningsinsatser och kompetensutvecklingsdagar! “Rätt saker” kan förstås problematiseras men ofta brukar tiden för de kollegiala samtalen vara underdimensionerad eller lite snålt tilltagen. Med förinspelat material som man kan ta del av innan man ses för att samtala, diskutera, stöta och blöta innehållet tillsammans med kollegor i samma verksamhet (verklighet) frigörs tid för de där viktiga “analoga” mötena. Vi är helt övertygade om att den kompetens som lärare inom samma kollegium besitter behöver tas bättre tillvara på. Därför vill vi frigöra mer tid för gemensam reflektion och diskussion genom att erbjuda förinspelade föreläsningar och på så sätt “flippa” fortbildningen.

Vad är flipped classroom?

Flipped classroom, eller flippat/omvänt lärande, är ett vanligt förekommande arbetssätt inom undervisning i alla åldrar. Grundtanken handlar om ett aktivt lärande, att väcka intresse och använda den synkrona undervisningstiden på ett effektivt sätt.

Det kan till exempel göras genom att flytta genomgångar/föreläsningar från tiden då hela gruppen är samlad till att deltagarna tar del av innehållet på egen hand, till exempel genom förinspelade föreläsningar. Tiden som därmed frigörs då gruppen är samlad på plats kan istället användas till interaktiva övningar där gruppen kan ägna sig åt gemensam diskussion och frågeställningar.

I videoklippet nedan berättar Patricia Diaz  hur hon tänker kring flipped classroom i undervisningen (taget från föreläsningen “Hög elevaktivitet – på distans och på plats”).

Reflektions- och diskussionsfrågor – en viktig del av flippen

I undervisning är en viktig del av ett lyckat “flippande” pedagogens förmåga att skapa ett lärande samtalsklimat och förse eleverna med uppgifter som utmanar tänkandet. Det har vi i Preparus tagit fasta på och därför finns det till varje föreläsning reflektions- och diskussionsfrågor att utgå ifrån. Dessa frågor är framtagna av utbildaren själv.

Sammanställ svaren via digitala verktyg

Ett tips är att låta kollegiet fylla i sina reflektioner anonymt via till exempel Mentimeter, Padlet eller ett Google/Microsoft formulär innan ni ses för att alla ska få möjlighet att sätta ord på sina tankar och för att dessa sen ska kunna visualiseras och delas med hela gruppen på ett enkelt sätt.

Vill du lära dig mer om flipped classroom?

I artikeln “10 tips för flippad fortbildning” har vi sammanställt våra tio bästa tips för att få ut det mesta av en förinspelad föreläsning! Och i den här kostnadsfria onlinekursen berättar Patricia mer om vad flipped classroom är och hur det kan användas i undervisningen!

Skrivet av

Patricia Diaz

Doktorand på KTH inom skolans digitalisering, författare, föreläsare och legitimerad gymnasielärare.

Andra artiklar

Samarbete med Beat Diabetes

Stiftelsen Beat Diabetes och Preparus går samman för att utbilda lärare i Sverige om typ-1 och typ-2 diabetes. Samarbetet består

Rulla till toppen