Framtidens skola

Skolans roll som bärare av kultur, värderingar, demokrati och lärande har en lång tradition. Är skolan i dess nuvarande form en organisation som bäst kan möta framtidens utmaningar?

För att ta reda på det – ställ dig följande frågor:

 1. Hur går lärande till?
  Lärande har tre komponenter:

  • Den första är en mental del (viljan, tro att man kan lära sig, att inse nyttan och mening etc.)
  • Den andra är en fysiologisk del (fokus, koncentration, studiero).
  • Den tredje är en metodisk del (studieteknik, strategiskt tänkande, exekutiva funktioner).

  Undervisningskvalitet och resultat gagnas av en genomtänkt koppling mellan undervisningsmetodik och kunskap om hur lärande går till.

 2. Hur ska lärande organiseras?
  Här finns långa traditioner som blir ifrågasatta när tillgång till information och kunskap blir tillgängliga via digitala verktyg – traditioner som var man kan lära sig, när man ska lära sig, med vem, av vem och hur. Har skolan den flexibilitet som behövs för att både vara en kollektiv organisation (nu lär vi tillsammans) och en organisation som stöder individens behov och intressen (att lära sig processer för att lära sig där individens intressen tar mer plats)?

 3. Hur påverkas andra av det man lär sig?
  Det nuvarande systemet betonar individens lärande via individuella prov, bedömningar och betyg. Men vi lever i en kollektiv värld där samarbete är nödvändigt för att lösa samhällsutmaningar. Med andra ord – för vilket syfte ska vi lära oss och hur ska det vi lär oss påverka andra, vår lokala omgivning, demokrati och världen? Hur blir elevens skolarbete av värde för fler än individen?

Detta är tre övergripande frågor om lärande, skolpolitik, pedagogik, undervisningskvalitet och skolutveckling som vi behöver ställa oss, undersöka och diskutera.

Dessa frågor berörs i mina föreläsningar på preparus.se. Föreläsningen Tro, Kropp, Metodik bemöter fråga 1 ovan. Föreläsningen Ett besök från Planet Edu med hjälp av rumpnissarna behandlar den andra frågan ovan. Föreläsningen Upp och ner pedagogik diskuterar undervisningskvalitet, meningsfullhet, processlärande och värdeskapande pedagogik, den tredje punkten ovan.

John Steinberg, fil dr

Skrivet av

john_steinberg

John Steinberg

Fil dr i pedagogik, f d universitetslektor och rektor, författare till 55 böcker om inlärning och ledarskap.

Andra artiklar

Flipped Classroom

Vad är flipped classroom? Flipped classroom, eller flippat/omvänt lärande, är ett vanligt förekommande arbetssätt inom undervisning i alla åldrar. Grundtanken

Scroll to Top