Källkritik – en självklar del av digital kompetens!

Den 13 mars uppmärksammar vi förstås källkritikens dag! Det är en dag som syftar till att öka medvetenheten om vikten av att vara källkritisk när vi tar till oss information från olika källor. Källkritik handlar om att vara medveten om vilka källor vi använder och hur vi bedömer deras tillförlitlighet.

Vad och varför?

I dagens samhälle har vi tillgång till enorma mängder information från olika källor, både på internet och i traditionella medier. Men samtidigt som det är en stor fördel att ha tillgång till så mycket information, innebär det också en stor utmaning när det gäller att bedöma dess tillförlitlighet. Det är lätt att bli vilseledd av falska nyheter, manipulerad information eller partisk rapportering.

Det är här källkritik kommer in i bilden. Källkritik handlar om att tänka självständigt och att inte ta allt för givet. Vi måste lära oss att utvärdera informationen vi får på ett kritiskt sätt och inte bara acceptera allt som presenteras för oss. Genom att använda källkritik kan vi bättre skilja mellan sant och falskt, mellan fakta och åsikter.

Hur är man källkritisk?

För att vara källkritisk är det viktigt att fråga sig själv några grundläggande frågor om källan till informationen. Till exempel:

  • Vem har gjort/skrivit källan?
  • Vilket syfte har författaren med texten?
  • Vilken information saknas i texten?
  • Är källan tillförlitlig?
  • Finns samma eller liknande information på andra ställen?

Detta är bara några av de frågor som vi bör ställa oss själva när vi bedömer källors tillförlitlighet. Källkritik handlar också om att ha en medvetenhet om vår egen världsbild och de förutfattade meningar vi kan ha. Det är lätt att bli övertygad av information som stämmer överens med våra egna åsikter och värderingar. Men det är viktigt att vi kan utmana våra egna uppfattningar och vara öppna för nya perspektiv.

Adekvat digital kompetens

En viktig del av att vara källkritisk är att ha digital kompetens. I dagens samhälle är internet och digitala medier en central del av våra liv, och vi måste ha kunskap om hur vi navigerar på nätet på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Digital kompetens handlar om att kunna använda teknik på ett kreativt och effektivt sätt, samtidigt som man är medveten om dess risker och utmaningar. En del av digital kompetens är att ha kunskap om hur man söker efter och bedömer information på nätet.

Det är viktigt att ha kritiskt tänkande när man använder internet och att kunna skilja mellan tillförlitliga källor och falska nyheter. Dessutom behöver man ha kunskap om hur man skyddar sin egen integritet och säkerhet på nätet, till exempel genom att använda starka lösenord och undvika att dela för mycket personlig information.

Digital kompetens handlar också om att kunna använda digitala verktyg på ett effektivt sätt, till exempel genom att kunna skapa och redigera dokument, bilder eller videor. Det handlar också om att kunna kommunicera på ett professionellt sätt på nätet, till exempel genom att skriva korrekt och respektfullt i mejl eller på sociala medier.

I takt med att tekniken utvecklas och internet spelar en allt större roll i våra liv blir det viktigare med digital kompetens. Att ha kunskap om hur man navigerar på nätet på ett säkert och ansvarsfullt sätt är avgörande för att kunna vara källkritisk och bedöma information på ett tillförlitligt sätt. Genom att ha digital kompetens kan vi också använda tekniken på ett effektivt sätt och ta tillvara på dess möjligheter.

På källkritikens dag uppmärksammas alltså vikten av att vara kritisk och medveten om vilka källor vi använder och hur vi bedömer deras tillförlitlighet. Genom att använda källkritik kan vi stärka vår förmåga att förstå och tolka information på ett kritiskt sätt. Detta är en viktig färdighet i dagens samhälle och något som vi alla borde sträva efter att förbättra – inte bara den 13 mars förstås!

Vill du lära dig mer?

Vill du veta mer om adekvat digital kompetens så rekommenderar vi Malin Frykmans föreläsning “Lgr22 och adekvat digital kompetens – vad, varför och hur?” Vi kan även rekommendera Anna Rosenqvists föreläsning “Om det livsviktiga lärandet av källkritik”, där hon beskriver hur du kan arbeta med källkritik i klassrummet med nyfikna elever som resurs.

Vi tipsar förstås även om Susanne Kjällanders föreläsning “Adekvat digital kompetens på vetenskaplig grund”, Elza Dunkels “Skärmstark – om unga och skärmar” och Frida Monséns “Digitala förmågor i alla ämnen”.

Passa även på att se webbinariet med Malin Frykman i efterhand – det finns att se på vår webbinariesida där vi samlat alla genomförda webbinarier!

Här nedan finns ett intro till Malins förinspelade föreläsning om adekvat digital kompetens i Lgr22:

Här nedan finns ett intro till Annas förinspelade föreläsning om källkritik:

Skrivet av

No data was found

Andra artiklar

Samarbete med Beat Diabetes

Stiftelsen Beat Diabetes och Preparus går samman för att utbilda lärare i Sverige om typ-1 och typ-2 diabetes. Samarbetet består

Rulla till toppen