Planering av inspelning

Hur länge?

Förinspelade föreläsningar kräver mer av både åhörare och talare, så korta gärna ner din presentation något. En timme på scen motsvarar ungefär 40 minuter på film.

Inledningen

Det sägs att man har ungefär 20-30 sekunder på sig att fånga folks intresse. Prova att inleda föreläsningen med ett intresseväckande (eller provocerande) påstående eller fakta. Eller ställ en fråga. Eller berätta en personlig historia. Helt enkelt – gå rakt på sak.

Innehållet

En liten påminnelse av den klassiska föreläsningsstrukturen som brukar bestå av:

1. Berätta vad du ska säga (mål/syfte)
2. Säg det (utveckla ditt budskap – själva föreläsningen)
3. Berätta vad du har sagt (avslutning – ge åhörarna en uppmaning, tala om vad du vill att de ska göra)

Fundera på vilken känsla du vill lämna åhörarna med. Vad är syftet med din föreläsning? Inspirera, informera, belysa, bekräfta, provocera etc? Kanske lite av varje?

Tänk på att föreläsningens innehåll ska överensstämma med beskrivningen av föreläsningen. Detta kan förstås ändras i efterhand på plattformen men det är viktigt att det är synkat.

Målgruppen

Lägg lite extra tid på att fundera på vilka dina mottagare är. Vad har de för problem, frågor, funderingar, utmaningar? Det är en fin balansgång det där för alla son ska se föreläsningen är förstås inte en homogen grupp. Försök att gardera dig med att göra problembilden så stor att du kan fånga in flera personers olika förkunskaper, förväntan och önskemål. Utan att slå knut på dig själv förstås – det går inte att tillgodose allas behov.

Visualisera

Folk vill gärna “se” det du pratar om och det finns ju inget bättre än när man får höra små berättelser eller anekdoter – särskilt i skolans värld! Det är också ett bra sätt att bygga relation till åhörarna och skapa förtroende för dig som föreläsare. Försök illustrera med beskrivande exempel och ett rikt bildspråk. Det är exemplen som får folk att känna wow (bli inspirerade), åh fan (få ny information) och just det (få en känsla av igenkänning). En stapel, ett diagram eller en tio-punktslista har sällan samma effekt. 

Gör det personligt

Ha gärna ett personligt tilltal även om du inte ser publiken! Du kan till exempel ställa retoriska frågor eller uppmuntra till egen reflektion eller diskussion med kollegor. Hänvisa till de reflektions- och diskussionsfrågor som tillhör föreläsningen. Be dem gärna pausa inspelningen för egen reflektion (visa gärna en slide med en fråga där det är tänkt att de ska pausa).

Vilka kläder fungerar?

Tänk på att undvika kläder med smala ränder eller små rutor. Detta för att undvika att det ska “krypa” i bilden. Ha också gärna en färg på kläderna om avviker mot bakgrunden, annars blir det lätt så att du “försvinner”.

Presentation i bild

Om du planerar att visa dina presentationsbilder vid sidan av dig själv – rensa dem så mycket som möjligt på text. Annars kommer åhörarna sluta lyssna och börja läsa!

Såhär fungerar det:

Ljus vid inspelning

Om ljud är A är ljus ofta O när det gäller att få till en bra inspelning! Beroende på hur du tänkt dig din inspelning

Ljud vid inspelning

Att ljudet är starkt och tydligt är A och O för att en föreläsning ska anses vara bra! Här följer lite tips på vad man

Kamera

Du behöver inte ha någon proffskamera för att spela in din föreläsning men vi vill att din inspelning är av så pass god kvalitet att

Andra tips – Prezi Video och Mmhmm

Prezi video Prezi är ett webbaserat presentationsprogram som kan ge en presentation en helt annan dimension! Med Prezis hjälp kan du, antingen på egen hand

Redigera din inspelning + exempel

Du kommer troligtvis att behöva klippa i din inspelning och det gör du enklast i något videoredigeringsprogram, till exempel gratisprogrammet iMovie (Mac) eller om du

Rulla till toppen