Reflektions- och diskussionsfrågor

En av tankarna med din förinspelade föreläsning är att den ska kunna användas som ett flippat inslag, dvs att man ska kunna titta på den som förberedelse innan man ses på plats för gemensam diskussion.

Sammanställ därför några reflektions- och diskussionsfrågor som personalgruppen kan använda som tankestöd och utgångspunkt för diskussion. En riktlinje – 5 frågor för egen reflektion och 5 frågor för gemensam diskussion.

Dessa frågor kan du antingen mejla oss i en separat PDF eller ladda upp i samma formulär som du fyller i information om föreläsningen – preparus.se/underlag-forelasning

Exempel

Reflektionsfrågor:

  • Vilka möjligheter ser du i din egen undervisning relaterat till flipped classroom? Vilken typ av material skulle fungera att “flippa”?
  • Vilken är din största utmaning kopplat till att arbeta med flipped classroom? Vad skulle du behöva för att lösa den utmaningen?
  • Vilka möjligheter och utmaningar ser du med no hands up respektive all hands up? Vilken metod skulle passa i dina elevgrupper?
  • Hur skulle du kunna använda spelifiering i din undervisning?

Diskussionsfrågor:

  • Vad tänker ni i kollegiet kring att  effektivisera lektionstiden?
  • Vilka erfarenheter har ni av att arbeta med flippat material? Vilka är era egna “do’s and dont’s”? Vad har varit viktigt och varför?

Skicka in ny föreläsning

Här beskrivs de olika texterna som du behöver skriva och hur du laddar upp din förinspelade föreläsning hos Preparus. Ladda upp din förinspelade föreläsning Ladda

Rulla till toppen