Arbeta formativt med digitala verktyg

I den här boken beskriver Patricia Diaz hur man kan arbeta utifrån de fem strategierna för ett formativt arbete med stöd av digitala verktyg.

288,00 kr ink. moms

Beskrivning

Var befinner du dig nu? Vart är du på väg? Hur kan du ta dig dit?

Detta är återkommande frågor som lärare behöver ställa till sina elever. Svaren på frågorna är nämligen nyckeln till ett formativt arbetssätt som enligt aktuell forskning leder till ett ökat lärande. Genom att använda digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen kan man förbättra förutsättningarna för att lyckas med detta formativa arbete.

I boken Arbeta formativt med digitala verktyg delar Patricia Diaz med sig av sina erfarenheter och föreslår olika sätt att arbeta formativt och digitalt med elever i grundskola och gymnasium. Boken är strukturerad kring Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett formativt arbete: att tydliggöra lärandemål, synliggöra lärande, ge effektiv återkoppling som utvecklar lärandet, och låta elever fungera som resurser för varandra och ansvara för sitt eget lärande. Alla dessa strategier kan stödjas av digitala verktyg som tilltalar och utmanar eleverna.

I den reviderade upplagan (släppt i oktober 2019) har många beskrivningar av digitala verktyg som är kopplade till de formativa strategierna uppdaterats. En del digitala resurser har tagits bort för att ge plats åt andra. De reviderade läroplansformuleringarna och forskningsreferenserna har även de uppdaterats. Det har även lagts till nya tankar om verktygens användningsområden för olika formativa syften under respektive strategi.

Patricia Diaz

Doktorand på KTH inom skolans digitalisering, författare, föreläsare och legitimerad gymnasielärare.

Scroll to Top