Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning

I den här boken beskriver Patricia Diaz hur man kan arbeta språkutvecklande med stöd av digitala verktyg.

288,00 kr ink. moms

Beskrivning

Vi lär genom språket – ett välutvecklat språk är en grundläggande faktor för att tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Därför är det helt avgörande att alla ämneslärare arbetar språkutvecklande.

Att det finns framgångsfaktorer för att lyckas med en språkutvecklande undervisning vet många, men hur man kombinerar dem med digitala verktyg är inte lika självklart.

I den här boken delar Patricia Diaz med sig av sin erfarenhet kring digitala verktyg för språk- och kunskapsutvecklande arbete i ett modernt undervisningssammanhang. Boken är strukturerad i ett antal tydliga framgångsfaktorer för språkutvecklande undervisning: att samla in, synliggöra och arbeta utifrån elevernas förkunskaper, att erbjuda olika typer av stöttning, att få eleverna att samarbeta, interagera och kommunicera samt att arbeta aktivt med ord och begrepp.

I alla kapitel ges utförliga förslag på digitala verktyg som kan användas för att stötta arbetet i klassrummet. Till boken hör även en webbplats där boken finns i digitalt format med klickbara länkar till alla de verktyg och webbsidor som författaren beskriver.

Patricia Diaz

Doktorand på KTH inom skolans digitalisering, författare, föreläsare och legitimerad gymnasielärare.

Scroll to Top