Adekvat digital kompetens på vetenskaplig grund

Elevers, pedagogers och rektorers digitala kompetens - ett forskningsperspektiv.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

Susanne Kjällander

Fil. Dr i didaktik. Forskare, lektor och lärarutbildare på Stockholms universitet. Författare och föreläsare.

Beskrivning

Föreläsningen tar ett ordentligt grepp om adekvat digital kompetens illustrerat med empiriska exempel från Kjällanders egen forskning i relation till annan relevant forskning. Föreläsningen riktar sig till alla yrkeskategorier i förskoleklass, i fritidshemmet och på lågstadiet – även till rektorer.

Elevers lärande i en digital lärmiljö diskuteras med särskilt fokus på digital literacy, en modell för digitaliseringsförändringsledarskap i sju punkter presenteras och föreläsningen presenterar det teoretiska begreppet ”transduktion” och hur ”transduktionskedjor” kan användas som ett redskap för att pedagoger ska få syn på elevers tecken på lärande i det digitala gränssnittet.

7 500,00 kr ink. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning på 60 minuter med Susanne Kjällander.
  • All text som presenteras på skärmen i föreläsningen finns i en PDF som kan sparas eller skrivas ut.
  • Reflektions-och diskussionsfrågor.

I köpet ingår ej personlig konsultation och/eller feedback.

Föreläsningen passar att se för hela arbetslag eller i hela skolor.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top