Arbeta formativt med digitala verktyg

Hur digitala verktyg kan stötta det formativa arbetet.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

Patricia Diaz Preparus

Patricia Diaz

Doktorand på KTH inom skolans digitalisering, författare, föreläsare och legitimerad gymnasielärare.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Patricia Diaz

Var befinner du dig nu? Vart är du på väg? Hur kan du ta dig dit?

Detta är återkommande frågor som lärare behöver ställa till sina elever. Svaren på frågorna är nämligen nyckeln till ett formativt arbetssätt som enligt aktuell forskning leder till ett ökat lärande. Genom att använda digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen kan man förbättra förutsättningarna för att lyckas med detta formativa arbete.

I den här föreläsningen delar Patricia Diaz med sig av sina erfarenheter och föreslår olika sätt att arbeta formativt och digitalt med elever i grundskola och gymnasium. Föreläsningen tar avstamp i Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett formativt arbete:

  • att tydliggöra lärandemål
  • att synliggöra lärande
  • att ge effektiv återkoppling som utvecklar lärandet
  • att låta elever fungera som resurser för varandra och
  • att ansvara för sitt eget lärande.

Till den här flippade och förinspelade föreläsningen finns även reflektions- och diskussionsfrågor att använda som tankestöd eller som underlag för fortsatt diskussion i kollegiet. Ni får även en länksamling med flera guider till de olika digitala verktygen.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Patricia där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning på ca 1 timme med  Patricia Diaz om hur digitala verktyg kan bidra till ett formativt arbete.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Patricia där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. (Mejla info@patriciadiaz.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor.
  • Dokument med länksamling till de olika digitala verktygen där en del beskrivs mer i detalj.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top