Att undervisa vuxna och att lära som vuxen

Med fokus på vuxenpedagogik och vuxnas lärande.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

Ivana Eklund

Föreläsare, utbildningskonsult, författare och legitimerad gymnasie- och SFI-lärare.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Ivana Eklund

I den här föreläsningen kartlägger Ivana Eklund grundläggande vuxenpedagogiska principer och viktiga utgångspunkter och beståndsdelar när det gäller att undervisa vuxna och att lära som vuxen. Innehållet bottnar i vuxenutbildningens läroplan samt i skärningspunkten mellan tre forskningsfält: vuxenpedagogik, andraspråksinlärning och litteracitetsutveckling. Blicken riktas lite extra mot elever med svenska som andraspråk och elevgruppens specifika utgångsläge och behov inom vuxenutbildningen.

  • Vad innebär det att ha ett vuxenpedagogiskt perspektiv på undervisning och lärande?
  • Vad har vuxnas lärande, språk och identitet med varandra att göra?
  • Vad menas med att vuxenutbildning ska vara identitetsutvecklande?

Ett underlag med reflektions- och diskussionsfrågor att använda enskilt och i kollegiet ingår. I materialet finns även en observationsmall för utskrift samt en referenslista.
Föreläsningen passar bra som introduktion och kan med fördel kombineras med Ivanas andra förinspelade föreläsningar Individanpassad SFI-undervisning och Språkutvecklande lärmiljö i ämnesundervisningen på komvux.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ivana där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Från: 7 500,00 kr ink. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

Nollställ

  • En förinspelad föreläsning på 39 minuter med Ivana Eklund om vad det innebär att undervisa vuxna och att lära som vuxen.
  • Presentationen innehåller Ivanas personliga illustrationer ritade för hand.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor, en observations- och reflektionsmall mall för utskrift samt referenslista.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ivana där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ivana där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll.Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

 

För gruppdiskussionerna efter föreläsningen behöver man ha tillgång till styrdokumentet Läroplan för vuxenutbildningen (reviderad 2017). Finns att ladda ner gratis från Skolverkets hemsida (sök via www.skolverket.se/sok

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top