Att undervisa vuxna och att lära som vuxen

Med fokus på vuxenpedagogik och vuxnas lärande.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

Ivana Eklund

Föreläsare, utbildningskonsult, författare och legitimerad gymnasie- och SFI-lärare.

Beskrivning

I den här föreläsningen kartlägger Ivana Eklund grundläggande vuxenpedagogiska principer och viktiga utgångspunkter och beståndsdelar när det gäller att undervisa vuxna och att lära som vuxen. Innehållet bottnar i vuxenutbildningens läroplan samt i skärningspunkten mellan tre forskningsfält: vuxenpedagogik, andraspråksinlärning och litteracitetsutveckling. Blicken riktas lite extra mot elever med svenska som andraspråk och elevgruppens specifika utgångsläge och behov inom vuxenutbildningen.

  • Vad innebär det att ha ett vuxenpedagogiskt perspektiv på undervisning och lärande?
  • Vad har vuxnas lärande, språk och identitet med varandra att göra?
  • Vad menas med att vuxenutbildning ska vara identitetsutvecklande?

Ett underlag med reflektions- och diskussionsfrågor att använda enskilt och i kollegiet ingår. I materialet finns även en observationsmall för utskrift samt en referenslista.
Föreläsningen passar bra som introduktion och kan med fördel kombineras med någon av Ivanas andra föreläsningar.

7 500,00 kr ink. moms

  • En förinspelad föreläsning på 39 minuter med Ivana Eklund om vad det innebär att undervisa vuxna och att lära som vuxen.
  • Presentationen innehåller Ivanas personliga illustrationer ritade för hand.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor, en observations- och reflektionsmall mall för utskrift samt referenslista.

Personlig handledning och/eller feedback ingår ej i priset.

För gruppdiskussionerna efter föreläsningen behöver man ha tillgång till styrdokumentet Läroplan för vuxenutbildningen (reviderad 2017). Finns att ladda ner gratis från Skolverkets hemsida (sök via www.skolverket.se/sok

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till din föreläsning. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Produkttyp: Föreläsning
Målgrupp: SFI •  Skolledare •  Vux
Artikelnummer ie-f2 Kategori
Scroll to Top