Datadriven skolförbättring

Hur och varför ska vi arbeta datadrivet i skolutveckling?

Magnus Blixt

Leg lärare, föreläsare, verksamhetsutvecklare, bloggare, twittrare med många olika uppdrag inom skolans värld.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Magnus Blixt

Varför ska vi egentligen arbeta mer datadrivet? Hur hänger det ihop med ”Skola på vetenskaplig grund”? Vad ska man tänka på rent konkret så det faktiskt blir till nytta på riktigt, för varje elev?

Skolutveckling måste ske utifrån identifierade utvecklingsbehov på den nivå den ska förändra. För detta krävs tillgång till bra data, vilket inte har något värde i sig men kan ges värde genom att användas medvetet och systematiskt i ett sant och systematiskt utforskande. Vi behöver mäta det vi värderar, men också värdera det vi mäter.

“Grisen blir inte tjockare för att vi mäter den ofta” – men om vi har data och gör analys kan vi ändra fodret vi ger den så att den äter – och blir tjockare.

Blogginlägg med tankar på temat: “Datadriven skolbättring”

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Magnus där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • Föreläsning på 34 minuter med Magnus Blixt om datadriven skolförbättring
  • Reflektions- och diskussionsfrågor
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Magnus där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen