De yngsta barnen och läroplanen

Att arbeta utifrån läroplanen med de yngsta barnen i förskolan.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Beskrivning

Föreläsningen handlar om hur arbetet med de yngsta barnen kan genomföras med riktning mot läroplanens innehåll. Den beskriver hur vi kan lägga grunden för de värden som läroplanen genomsyras av, och tar också upp exempel på hur vi kan undervisa de yngsta barnen utifrån deras kroppsspråk och lek. Föreläsningen ger många exempel på hur vi kan arbeta utifrån läroplanens mål under barnens första år på förskolan.

  • Miljön behöver vara utforskande och tillåtande för att barnen ska få undersöka med sina sinnen.
  • Språkutveckling kan ske i alla moment under dagen, även i omsorgssituationer.
  • För att lyckas med att undervisa de yngsta barnen utifrån deras behov och intressen är det viktigt med en tydlig planering som följs upp.
  • Barns och vårdnadshavares delaktighet och inflytande är viktiga delar av läroplanens innehåll.

7 500,00 kr ink. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • 51 minuters förinspelad föreläsning med Lena Edlund
  • Tillhörande reflektions- och diskussionsfrågor
  • Personlig konsultation och böcker ingår inte

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top