Differentierad skrivundervisning

Hur man kan jobba språkutvecklande och inkluderande med skrivundervisning.
Ulrica Elisson Grane

Ulrica Elisson Grane

Leg lärare åk 1-6, förstelärare i stödjande och tillgängliga lärmiljöer, digitaliseringsutvecklare och författare

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Ulrica Elisson Grane

I den differentierade undervisningen anpassas aktiviteter och uppgifter utifrån elevgruppen och inte tvärtom som när man individualiserar, då man anpassar elevgruppen utifrån uppgiften. Hur kan man använda sig av detta i skrivundervisningen? Utifrån ett språkutvecklande arbetssätt får du flera exempel på hur du kan jobba ämnesövergripande och differentierat med skrivundervisningen för att skapa förutsättningar för att alla elever ska nå så långt som möjligt.

  • Språkutvecklande arbetssätt med hjälp av cirkelmodellen och stödstrukturer
  • Motiverande arbetssätt – att synliggöra lärandets vad, hur och varför
  • Så lär vi oss tillsammans genom kooperativa strukturer
  • Formativ undervisning – återkoppling under alla lektioner
  • Samma uppgift – olika nivåer. Exempel på anpassade uppgifter och aktiviteter kopplade till årskurs 1-6

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ulrica där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • Föreläsning på 45 minuter med Ulrica Elisson Grane om hur man kan jobba med differentierad skrivundervisning.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ulrica där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Personlig konsultation och/eller feedback ingår inte automatiskt. Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ulrica där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. (Mejla Ulrica för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen