Digitala verktyg för en tillgänglig lärmiljö - del 1

En föreläsning med fokus på digitala verktyg för en tillgänglig lärmiljö.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

Helen Larsson

Legitimerad speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning, lärare åk 1-7, IKT-pedagog.

Beskrivning

***KOMMANDE FÖRELÄSNING!***

 

Genom att undervisa för den mångfald vi har i klassrummen och med grundtanken att det är undervisningen som ska anpassas och inte eleverna, kan vi skapa en bredare grundpedagogik som gynnar alla elever. Med utgångspunkt i bland annat Universal design of learning, UDL, visar Helen hur du som lärare kan utveckla dina redan bra metoder och arbetssätt med fokus på högre måluppfyllelse, färre speciallösningar för enskilda elever och nå en ökad inkludering. I denna föreläsningsserie är anpassningarna fokuserade på digitala möjligheter för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö.

  • Hur kan vi utveckla vår redan bra pedagogik för att systematiskt göra undervisningen mer tillgänglig, nå en ökad delaktighet och ökad måluppfyllelse?
  • Hur kan vi med digitala verktyg skapa en grundpedagogik som genererar färre speciallösningar för enskilda elever?
  • Hur kan vi anpassa undervisningen så att den gynnar alla elever utan att sänka kraven?

Det här är del 1 – introduktionen till föreläsningsserien.

 

Priset avser ett deltagarantal på max 100 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • Föreläsning med Helen Larsson.
  • Diskussionunderlag.
  • Personlig konsultation och/eller feedback.
  • Övriga delar i serien. Dock ingår rabatterat pris för köp av två eller flera delar av serien. Rabattkoden erhålls vid köp av den första delen.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till din föreläsning. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Produkttyp: Föreläsning
Målgrupp: Åk 4-6 •  Åk F-3
Artikelnummer hl-f2 Kategori
Scroll to Top