Hög elevaktivitet – på distans och på plats

Föreläsning om hur man kan öka elevaktiviteten och digitala verktyg!
Patricia Diaz Preparus

Patricia Diaz

Doktorand på KTH inom skolans digitalisering, författare, föreläsare och legitimerad gymnasielärare.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Patricia Diaz

Med utgångspunkt i skolforskning, skolans styrdokument och de fem rubrikerna autentiska mottagare, flipped classroom, no hands up, all hands up och gamification ger Patricia  exempel på olika formativa metoder och tekniker och förstås – digitala verktyg – som kan användas för att stimulera till ett mer aktivt deltagande i undervisningen.

  • Hur kan vi till exempel använda kollaborativa skrivytor och skärminspelningsprogram för återkoppling och kamratrespons?
  • Vad är viktigt att tänka på när man arbetar utifrån tanken med flipped classroom?
  • Hur kan man tänka kring no hands up och vilka namnslumpare finns det?
  • För vilka syften kan man använda olika digitala responssystem?
  • Vad finns det för olika spelbaserade resurser?
  • Och hur kan man använda sig av spelmekanismer för att spelifiera undervisningsmoment genom att till exempel låta eleverna samarbeta i digitala escape rooms?

Till den här flippade och förinspelade föreläsningen finns även reflektions- och diskussionsfrågor att använda som tankestöd eller som underlag för fortsatt diskussion i kollegiet. Ni får även en länksamling med flera guider till de olika digitala verktygen.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Patricia där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning på 48 minuter med  Patricia Diaz om hur du ökar elevaktiviteten i din undervisning.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Patricia där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor.
  • Dokument med länksamling till de olika digitala verktygen där en del beskrivs mer i detalj.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen