Individanpassad SFI-undervisning

Om strategier och kännetecken för individanpassning.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

Ivana Eklund

Föreläsare, utbildningskonsult, författare och legitimerad gymnasie- och SFI-lärare.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Ivana Eklund

Med utgångspunkt i pedagogisk forskning och vuxenutbildningens styrdokument ger Ivana information och inspiration när det gäller framgångsrik undervisning i heterogena grupper. Hon går igenom 3 grundläggande strategier för individanpassad sfi-undervisning inkl. konkreta exempel på arbetssätt och -former. Hon listar och förklarar 10 kännetecken för individanpassning.
  • Varför är individanpassning ett uppdrag för hela organisationen och inte bara en enskild lärares uppgift?
  • Vad innebär strategierna gruppering, differentierad undervisning och individuell handledning? Hur arbetar man med dem i undervisningen?
  • Vilka faktorer påverkar individanpassning negativt?
Ett underlag med reflektions- och diskussionsfrågor att använda enskilt och i kollegiet ingår. I materialet finns även mallar för fortsatt utvecklingsarbete samt en referens- och länklista.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med Att undervisa vuxna och att lära som vuxen och Språkutvecklande lärmiljö i ämnesundervisningen på komvux.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ivana där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Från: 9 500,00 kr ink. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

Nollställ

  • En förinspelad föreläsning på 72 minuter med Ivana Eklund om strategier och kännetecken för individanpassad undervisning på sfi. Presentationen innehåller Ivanas personliga illustrationer ritade för hand.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor, mallar för fortsatt utvecklingsarbete samt en referens- och läslista.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ivana där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ivana där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

 

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top