Tro, kropp och metodik – inlärningens tre magiska ord

Dessa tre ord behöver varje pedagog tänka på för att skapa förutsättningar för lärande

John Steinberg

Fil dr i pedagogik, f d universitetslektor och rektor, författare till 55 böcker om inlärning och ledarskap.

Beskrivning

Det finns tre ”magiska” ord som alla pedagoger bör tänka på:

  1. Tro – hur vi påverkar elevernas attityder, nyfikenhet och tror på sin förmåga
  2. Kropp – elevens (och det egna) tillståndet för lärande, t.ex. avspänd koncentration
  3. Metodik – hur vi kommunicerar och lär ut strategier för lärande.

Föreläsningen ger en genomgång av dessa tre magiska ords betydelse. Fokus sedan blir på metakognition som begrepp och om det är möjligt att med några enkla frågor får större insyn i enskilda eleverna lärmönster så att man bättre kan anpassa sig till eleverna sätt att lära sig vid en så kallad “ominlärningssituation” (när man går runt och hjälper till eller handleder). Hur vill eleverna få sin information eller instruktion?

7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning på 39 minuter med John Steinberg om inlärningens nya villkor
  • Reflektions-och diskussionsfrågor

I köpet ingår ej personlig konsultation och/eller feedback.

  • Bok som kompletterar: Lektionen är helig av John Steinberg, Lärarförlaget.
  • Tillgång till Fortbildningsbiblioteket via steinberg.se
  • Handledning för ledningsgrupper och arbetslagsledare via john@steinberg.se

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen