Kursplanearbete i praktiken - betyg och bedömning utifrån de reviderade kursplanerna

Om undervisning, betyg och bedömning med utgångspunkt i de reviderade kursplanerna.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

Sara Bruun

Föreläsare, författare, språklärare, skolutvecklingsledare.

Beskrivning

I augusti 2020 beslutade regeringen att kursplanerna för hela grundskolan (åk 1-9) ska revideras och lägga mer fokus på kunskap och bildning. Tanken var att förändringen skulle träda i kraft den 1 juli 2021, men på grund av pandemin har regeringen nu beslutat att flytta fram revideringen till höstterminen 2022.

I den här konkreta föreläsningen förklarar Sara Bruun VAD som har ändrats, VARFÖR det har ändrats och framför allt HUR det påverkar dig kopplat till framför allt din undervisning men även kopplat till bedömning och betyg. Sara går igenom grunderna i hur en kursplan fungerar (syfte, centralt innehåll och kunskapskrav) och hur vi behöver resonera nu.

Föreläsningen är uppbyggd runt Skolverkets material för implementering av reviderade kursplaner och är tänkt att vara en del av en större arbetsmodell där kollegiala diskussioner och egen reflektion är viktiga delar. Använd själva föreläsningen för att inleda arbetet med de reviderade kursplanerna och avsätt tid för diskussion och reflektion – vilket Sara hänvisar till under föreläsningen. Till föreläsningen medföljer en konkret arbetsmodell och guidning för lärarnas egna praktiska arbete med de reviderade kursplanerna.

Allt extra material som omnämns i föreläsningen länkas till i det medföljande diskussionsunderlaget.

7 500,00 kr ink. moms

  • En förinspelad föreläsning på ca 22 minuter med Sara Bruun.
  • Tillhörande material med guidning och en arbetsmodell för fortsatt praktiskt arbete i kollegiet.
  • I köpet ingår ej personlig konsultation och/eller feedback.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till din föreläsning. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Produkttyp: Föreläsning
Målgrupp: Åk 4-6 •  Åk 7-9 •  Åk F-3
Artikelnummer sb-f1 Kategori
Scroll to Top