Lärarhälsa

Psykisk hälsa hos skolpersonalen är en förutsättning för skolans uppdrag.

Ni har tillgång till föreläsningen 1 vecka från valt startdatum

Magdalena Berger

Specialpedagog, leg.lärare och leg.förskollärare, utbildningskonsult och författare

Beskrivning

Kommande förinspelad föreläsning under hösten 2022!

I dag står psykisk ohälsa för nära hälften av alla sjukskrivningar i Sverige och lärare är inget undantag. Det säger sig självt att läraruppdraget blir en utmaning om skolpersonalen inte mår bra eller upplever stress. Vid sidan av sina planerade arbetsuppgifter tillkommer alla oförutsedda arbetsuppgifter och en rad situationer som många gånger innebär en känslomässigt påfrestning. Utan återhämtning slutar hjärnan till slut att fungera rationellt och det blir svårt att prioritera och fatta kloka beslut.

Föreläsningen har till syfte att ge deltagarna kunskap om hur de med fördel kan främja sin egen psykiska hälsa och undvika stressfällor på jobbet. Ur innehållet:

 • Friskfaktorer
 • Det salutogena synsättet
 • KASAM
 • Krav-kontroll-stöd-modellen
 • Duktighetsfällan
 • Offerkoftan
 • Självkänsla
 • Gränssättning
 • Privat, personlig och professionell
 • Affektsmitta
 • Triggers

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Magdalena där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. (Mejla info@magdalenaberger.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)

Från: 5 000,00 kr ink. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

Nollställ

 • Förinspelad föreläsning med diskussionsfrågor och workshopmall inspirerad av KASAM och Krav-kontroll-stödmodellen.
 • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Magdalena där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. (Mejla info@magdalenaberger.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)

Längre utbildning som bygger på boken “Elevhälsa och lärarhälsa – så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan kan” ingår inte men kan bokas direkt av utbildaren. En sådan utbildning kan anpassas utifrån behov. Mer info ges av utbildaren.

Boken som föreläsningen bygger på kan med fördel användas ihop med föreläsningen. Boken har eget material och många konkreta hands on tips.

Ni har tillgång till föreläsningen 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top