Lärarledarskap

Lärarledarskap som helhet - elev, grupp, uppdrag, vårdnadshavare, kollegium...

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

Magnus Blixt

Leg lär, föreläsare, verksamhetsutvecklare, bloggare, twittrare med många olika uppdrag inom skolans värld.

Beskrivning

Ditt ledarskap avgör mycket hur det blir – hur kan det och din uppdragsuppfattning grundas mer i styrdokument, vetenskap, beprövad och levd erfarenhet? Undervisningsrelation, undervisningsgemenskap, självledarskap, yrkesetik, kommunikation, motivation – samt vikten av att ständigt arbeta med det egna professionella övervägandet.

7 500,00 kr ink. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 100 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • Föreläsning1 timme 20 minuter med Magnus Blixt
  • Reflektions- och diskussionsfrågor
  • 15 minuters konsultation (mejla magnus@blixtgordon.se för att boka tid)

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till din föreläsning. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Produkttyp: Föreläsning
Målgrupp: Åk 4-6 •  Åk 7-9 •  Åk F-3 •  Förskola •  Fritidspedagoger •  Gy •  Skolledare
Artikelnummer mb-f1 Kategori
Scroll to Top