Lgr22 och digital kompetens – Varför? Vad? Hur?

Vad säger Lgr22 om digital kompetens och hur kan vi arbeta med digitala verktyg i skolan?

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Malin Frykman

Vad säger Lgr22 om digital kompetens och hur kan vi arbeta med digitala verktyg i skolan? Hur kan man göra för att omsätta det till konkret, autentiskt och elevnära lärande i praktiken?

I denna föreläsning går vi igenom hur skolans uppdrag kring digital kompetens ser ut i Lgr22. Vi inleder med en kort summering kring varför Lgr22 innehåller så mycket skrivningar om digital kompetens och hur det hänger ihop med nationella digitaliseringsstrategins mål och de kommande digitala nationella proven. Därefter zoomar vi in själva begreppet adekvat digital kompetens och ställer oss frågorna:

  • Hur ser uppdraget kring digital kompetens ut i de reviderade läroplanerna Lgr22?
  • Vad innebär egentligen begreppet adekvat digital kompetens?
  • Hur kan man arbeta med de fyra aspekterna som ingår i begreppet i praktiken?
  • Hur kan jag designa min undervisning för att använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling och likvärdighet?

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Malin där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning på 42 minuter med Malin Frykman.
  • Diskussionsfrågor samt en analystrappa över det kollegiala arbetet med adekvat, digital kompetens. Analystrappan är tänkt att fungera som ett samtalsunderlag för att få syn på var kollegiet är, vad som är nästa steg och hur man kan ta sig vidare tillsammans.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Malin där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

I köpet ingår ej personlig konsultation och/eller feedback men ni kan välja att lägga till 30 min videosamtal med Malin där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll under “Personligt videosamtal”.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen