Med sikte på skolnärvaro

Hur kan vi vända skolfrånvaro till skolnärvaro?
Skolbyrån

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Beskrivning

Hur kan vi minska de faktorer som utlöser frånvaro, och på vilket sätt är det möjligt att stötta eleven in i närvaro igen?

Med utgångspunkt i forskning, intervjuer och arbete i skolan ger Anna och Mia exempel på verktyg och strategier som kan vara till stöd i arbetet med frånvarande elever. Det finns inga färdiga mallar, men det går att nå långt med kunskap och medvetna strategier. Ofta behöver vi både byta perspektiv och göra en tankevända när vi arbetar med det här temat.

Föreläsningens delar:

 • Varför skolfrånvaro?
 • Hur påverkar dagens samhälle våra elever?
 • Bygg på relationen och få eleven att känna sig saknad
 • Mående – Ork – Motivation
 • Rutiner och samverkan
 • Språket som makt – vad vi säger och hur vi säger det
 • Små steg framåt

Till föreläsningen finns även reflektions- och diskussionsfrågor att använda som tankestöd eller som underlag för fortsatt diskussion i kollegiet. Föreläsningen bygger på boken “Med sikte på skolnärvaro” (Bonnierförlagen Lära, 2020).

7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

 • En förinspelad föreläsning på 34 minuter med Skolbyrån om hur du vänder skolfrånvaro till närvaro.
 • Reflektions- och diskussionsfrågor.
 • Personlig konsultation och/eller feedback.
 • Fördjupning och vidare arbete med stöd i vår bok. Köp via den här länken! Vid köp av minst 10 böcker finns möjlighet att få tillgång till material för en studiecirkel med utgångspunkt i boken. Där finns även material för kartläggningar, kollegialt utvecklingsarbete, systematiskt arbete kring skolnärvaro och annat som kan öka er kunskap och ge trygghet och öka skolnärvaron bland era elever.
 • Efter föreläsningen rekommenderas vidare arbete med stöd i vår bok.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen