Meningsfullt lärande

Strategier och tankar för att skapa en meningsfull undervisning för våra elever.
Jennie Wilson 2022

Jennie Wilson

Legitimerad F-6-lärare, föreläsare, författare och utvecklingsledare inom skola och förskola.

Niclas Fohlin

Niclas Fohlin

Speciallärare & pedagogisk utvecklingsledare

Beskrivning

Med utgångspunkt i frågan “Vad är meningen med skolan?” undersöker Jennie Wilson och Niclas Fohlin begrepp som autentiskt lärande, demokratiskt deltagande och gemenskap. Övergripande tankar, praktiska exempel och utmanande frågor ger lyssnaren nya ingångar och verktyg för att skapa en meningsfull undervisning.

  • Hur kan vi skapa en undervisning som är meningsfull för eleverna här och nu?
  • Hur kan vi göra eleverna delaktiga och aktiva i undervisningen?
  • Hur kan vi skapa en undervisningsgemenskap där elever stöttar varandra att lära sig?
  • Hur ser en demokratisk undervisning ut i praktiken?

Till den här förinspelade föreläsningen finns även en text som går djupare in i temat, reflektionsfrågor att använda i kollegiet samt ett uppdrag som stöd för att omsätta innehållet i handling.

7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning med Jennie Wilson och Niclas Fohlin kring meningsfullt lärande.
  • En text kring meningsfullt lärande med reflektionsfrågor.
  • Ett praktiskt uppdrag att använda för att planera en handling i undervisningen.

Personlig konsultation och/eller feedback.

Ni har tillgång till föreläsningen i 2 veckor från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen