Pedagogiskt ledarskap – i och utanför klassrummet

Lärande relationer - att gå från hur vi är till vad vi gör.

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Skolbyrån

Anna och Mia talar om det pedagogiska ledarskapet på olika nivåer kopplat till såväl undervisning som andra arenor i skolans värld. De talar om att möta elever med ett empatiskt ledarskap som visar förståelse för den värld som de lever i. Vad vi gör snarare än hur vi är – lärande relationer.

  • Empatiskt ledarskap
  • Struktur och stöttning – mallar och modeller för lärande och utveckling
  • Aktiva elever – varierad undervisning som framgångsfaktor
  • Livet i och utanför skolan – socialt lärande, samspel och utveckling
  • Skolans roll i en föränderlig värld

Uppföljningssamtal/Digital workshop

Välj att lägga till ett uppföljande coachsamtal och/eller en digital workshop med Skolbyrån där ni tillsammans resonerar kring möjligheter och utmaningar kopplat till diskussionsfrågorna och temat. Välj till detta under “Uppföljningssamtal”.

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning på 34 minuter med Skolbyrån om pedagogiskt ledarskap i och utanför klassrummet.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor.
  • I köpet ingår inte personlig konsultation men ni kan välja att lägga till  ett uppföljande coachsamtal och/eller en digital workshop under “Uppföljningssamtal”.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen