Professionell utveckling och lärande

Professionell utveckling och lärande som gör skillnad för eleverna!

Ni har tillgång till föreläsningen 1 vecka från valt startdatum

Elin Hoff Brattberg

Elin Hoff Brattberg

Organisationspsykolog och universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet som utbildar och handleder inom elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Elin Hoff Brattberg

Med utgångspunkt i skolforskning, skolans styrdokument och psykologisk kunskap lyfter Elin fram olika aspekter för professionell utveckling och lärande.

  • Vad menar vi?
  • Sker det ett verkligt lärande vid de kollegiala lärtillfällena eller endast ett skenbart lärande?
  • Varför ska vi ägna oss åt detta?
  • Är det ett mål eller medel?
  • Vad främjar professionell utveckling och lärande?
  • Organisatoriska förutsättningar, psykologisk trygghet, motivation och komfortzon är några aspekter som lyfts upp.

Till den här flippade och förinspelade föreläsningen finns även reflektions- och diskussionsfrågor att använda som tankestöd eller som underlag för fortsatt diskussion i kollegiet.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Elin där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. (Mejla hoffbrattberg@gmail.com för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • Förinspelad föreläsning på ca 40 min med tillhörande reflektions- och diskussionsfrågor.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Elin där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. (Mejla hoffbrattberg@gmail.com för att boka en tid för detta efter genomfört köp.
  • Uppföljningssamtal ingår enligt ovan angivna villkor.

Ni har tillgång till föreläsningen 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top