Psykisk hälsa och välbefinnande i skolan

Om hur skolan kan främja och stödja ungas psykisk hälsa.

Ni har tillgång till den förinspelade föreläsningen 1 vecka från valt startdatum.

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Kristina Bähr

Den här föreläsningen handlar om hur skolan kan påverka psykisk hälsa för unga genom att skapa goda förutsättningar för lärande. Föreläsningen tar bland annat upp

  • det dubbla sambandet mellan hälsa och lärande
  • vilka förutsättningar hjärnans mognad har för de exekutiva funktionerna
  • de viktigaste exekutiva funktionerna 
  • ökad förståelse för hur vuxna kan behöva stödja unga i deras arbete i skolan med yttre struktur och emotionellt stöd
  • en introduktion till begreppet resiliens (återhämtningsförmåga vid motgångar)
  • enkla övningar och förhållningssätt för att träna resiliens.

Föreläsningen grundar sig på boken Psykisk hälsa i skolan (2020) Natur och Kultur.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Kristina där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. (Mejla kristina@exist.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • 70 minuters förinspelad föreläsning med Kristina Bähr
  • Tillhörande reflektions- och diskussionsfrågor
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Kristina där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. (Mejla kristina@exist.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)
  • Personlig konsultation ingår inte i grundpriset men ni kan välja att lägga till 30 min videosamtal med Kristina där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. (Mejla kristina@exist.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)

Ni har tillgång till den förinspelade föreläsningen 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top