Psykisk ohälsa i skolan - vi kan alla göra skillnad!

Med relativt små, enkla medel kan många människor tillsammans göra stor skillnad.

Ni har tillgång till föreläsningen 1 vecka från valt startdatum

Magdalena Berger

Magdalena Berger

Specialpedagog, leg.lärare och leg.förskollärare, utbildningskonsult och författare

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Magdalena Berger

Föreläsningen “Psykisk ohälsa i skolan – vi kan alla göra skillnad!” har till syfte att sprida kunskap om psykisk ohälsa och hur personal i skolan med relativt enkla medel kan fånga upp ohälsan i tid. Ofta är verktygen och lösningarna enklare än vad många av oss föreställer oss.

Magdalenas föreläsning lyfter det salutogena perspektivet och betonar vikten av att skolan ska fokusera på friskfaktorer med förståelse för hur psykisk ohälsa påverkar elevers skolgång. Ett hälsofrämjande förhållningssätt ska prägla all skolverksamhet. Alla i skolan kan göra skillnad!

Magdalena nämner också viktiga nycklar som kan vara avgörande föra att få elever att komma till skolan efter omfattande frånvaro. Magdalena som har arbetat med detta i många år gör ett ämne som för vissa kan vara svårt att greppa till något som blir konkret och hoppfullt.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Magdalena där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. (Mejla info@magdalenaberger.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)

Från: 5 000,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • Förinspelad föreläsning på ca 45 min med tillhörande reflektionsfrågor.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Magdalena där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. (Mejla info@magdalenaberger.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)
  • Vid köp av 5 böcker skrivna av författaren ingår en timmes samtal/konsultation via Zoom för lika många personer som köpta böcker. Bokas i samband med köp av föreläsning genom att mejla utbildaren på info@magdalenaberger.se
  • Presentation ingår inte.
  • Uppföljningssamtal ingår enligt ovan angivna villkor.

Boken “Psykisk ohälsa i skolan” kan med fördel användas som bredvidläsning eller fördjupning. Ett kapitel ägnas åt strategier och hands-on tips.

Ni har tillgång till föreläsningen 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top