Samarbete i par

Hur kan vi få elever att lära tillsammans i par?
Jennie Wilson 2022

Jennie Wilson

Legitimerad F-6-lärare, föreläsare, författare och utvecklingsledare inom skola och förskola.

Niclas Fohlin

Niclas Fohlin

Speciallärare & pedagogisk utvecklingsledare

Beskrivning

I denna föreläsning ger Jennie Wilson och Niclas Fohlin konkreta verktyg kring hur läraren kan använda samarbete mellan elever där de får möjlighet att stötta varandra i undervisningen.

  • Varför använder vi samarbete?
  • Hur kan läraren strukturera samarbetsstunder?
  • Vad kan läraren göra för att effektivisera elevernas samarbete?
  • Hur och när kan samarbete användas?

Till den här förinspelade föreläsningen finns även en text som går djupare in i temat, reflektionsfrågor att använda i kollegiet samt ett uppdrag som stöd för att omsätta innehållet i handling.

7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning med Jennie Wilson och Niclas Fohlin kring att använda samarbete i par.
  • En text kring temat med reflektionsfrågor.
  • Ett praktiskt uppdrag att använda för att planera en handling i undervisningen.

Personlig konsultation och/eller feedback.

Ni har tillgång till föreläsningen i 2 veckor från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen