Skärmstark - om unga och skärmar

Forskningsbaserade förhållningssätt till barns och ungas skärmtid.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

elsa

Elza Dunkels

Forskar om unga och nätet.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Elza Dunkels

Ny teknik väcker alltid motstånd. Att läsa böcker ansågs en gång ha negativ inverkan på studenters minne. Den höga hastigheten i bilar befarades skada våra hjärnor. Idag är det ofta nätet och digitaliseringen som väcker oro. Men vad säger egentligen forskningen?

I denna föreläsning visar Elza att paniken över skärmtid och hur digitalisering påverkar barn inte är konstruktiv. Tvärtom bidrar den till att barn och unga lämnas ensamma att själva hantera den nya tekniken och problem som de möter.

Ambitionen är att motverka onödig oro hos vuxna och ge tankeverktyg för att kunna bli ett bättre stöd för barn och unga. Välkommen att bli skärmstark!

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Elza där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Frågor och svar med Elza

I nedanstående videoklipp svarar Elza på ett par frågor som hon ofta får kopplade till skärmanvändning.

“Många barn uppvisar tecken på skärmberoende, säger nej till att träffa kompisar eller slutar ta initiativ till andra aktiviteter än skärmaktiviteter. Menar du att detta inte är ett problem?”

“Kan du ge några exempel på de positiva nyheter kring barn och skärmar som media inte berättar?”

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning på 55 minuter med Elza Dunkels.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Elza där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.
  • Diskussionsunderlag

I köpet ingår ej personlig konsultation och/eller feedback men ni kan välja att lägga till 30 min videosamtal med Elza där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll under “Personligt videosamtal”.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top