Digitala verktyg för språkundervisning

Hur digitala verktyg kan användas inom ramen för språkundervisning (engelska och moderna språk).

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

Patricia Diaz Preparus

Patricia Diaz

Doktorand på KTH inom skolans digitalisering, författare, föreläsare och legitimerad gymnasielärare.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Patricia Diaz

En föreläsning specialutformad för språklärare i engelska och moderna språk!

I den här föreläsningen ligger fokus på digitala resurser för effektiv och lustfylld språkinlärning. Patricia beskriver och visar konkreta exempel på hur olika digitala verktyg kan användas inom ramen för språkundervisning för att engagera och motivera eleverna till ett mer aktivt deltagande under lektionstid. Bland annat genom att:

  • arbeta med flipp och video,
  • göra snabba avstämningar för att bibehålla en hög elevaktivitet och för att synliggöra lärandet,
  • arbeta med olika typer av återkoppling,
  • få eleverna att samarbeta kring texter (cirkelmodellen) och
  • använda olika digitala resurser för det mer specifika arbetet med översättning och grammatik samt ord och begrepp.

Till den här flippade och förinspelade föreläsningen finns även reflektions- och diskussionsfrågor att använda som tankestöd eller som underlag för fortsatt diskussion i kollegiet. Ni får även en länksamling med flera guider till de olika digitala verktygen.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Patricia där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. (Mejla info@patriciadiaz.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)

Från: 5 000,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning på 56 minuter med  Patricia Diaz om hur digitala verktyg kan användas i språkundervisningen (främst engelska och moderna språk).
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Patricia där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. (Mejla info@patriciadiaz.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor.
  • Dokument med länksamling till de olika digitala verktygen där en del beskrivs mer i detalj.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top