Språkstörning och läsglädje

Om att arbeta med läsning när språket inte räcker till.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

Julia Andersson

Logoped med vidareutbildning inom specialpedagogik.

Beskrivning

I den här föreläsningen ger Julia en introduktion till vad språkstörning är och hur det kan påverka vid läsning. Ni får ta del av konkreta tips och strategier för att bygga läsglädje utifrån en forskningsbaserad grund.

  • Vad är en språkstörning?
  • Hur hänger språkliga svårigheter ihop med lässvårigheter?
  • Hur kan vi arbeta med böcker och läsning för att skapa läsglädje och läslust hos alla – även barn och elever i språkliga svårigheter?

7 500,00 kr ink. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning på 40 minuter med Julia Andersson om hur kan arbeta med läsning när språket inte räcker till som verktyg.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor.
  • Personlig konsultation och/eller feedback.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top