Språkutvecklande lärmiljö i ämnesundervisningen

Om språkets roll för kunskapsinhämtning på Komvux.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

Ivana Eklund

Föreläsare, utbildningskonsult, författare och legitimerad gymnasie- och SFI-lärare.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Ivana Eklund

Med utgångspunkt i pedagogisk forskning, vuxenutbildningens styrdokument och rubrikerna språkutvecklande lärmiljö, vardagsspråk/skolspråk/ämnesspråk, didaktiska förslag, ämnesspråklig progression och viktig professionell kunskap kartlägger Ivana grundläggande samband mellan språkkunskaper och ämnesförståelse och ger även exempel på språkutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen på Komvux.

 • Hur skiljer sig vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk?
 • Hur överbryggar vi glappet mellan vardagsspråk och ämnesspråk?
 • Vad kännetecknar en språkinriktad ämnesundervisning?
 • Hur gör man för att fokusera på både ämnesspråklig progression och kunskapsutveckling i ämnet?
 • Vad menas med att planera didaktiskt för språket i sitt ämne och hur gör man?

Till denna föreläsning finns ett tillhörande material med reflektions- och diskussionsfrågor att använda enskilt och i kollegiet. Det ingår även mallar för didaktisk planering, självcoaching och självskattning/ordmedvetenhet (elev) samt en referenslista.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ivana där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Från: 7 500,00 kr ink. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

Nollställ

 • En förinspelad föreläsning på 34 minuter med Ivana Eklund om språkets roll för kunskapsinhämtning i ämnesundervisningen och om hur man skapar en lärmiljö med fokus på språket i ämnet.
 • Ett dokument med stödmaterial som innehåll följande delar: reflektions- och diskussionsfrågor, reflektionsmall för självcoaching (lärare) och referenslista
 • En modell/ett tankestöd för didaktisk planering med fokus på ämnesspråket
 • En mall för självskattning/ordmedvetenhet (elev)
 • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ivana där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.
 • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Ivana där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top