Språkutvecklande undervisning med digitala verktyg

Om hur digitala verktyg kan användas för en språkutvecklande undervisning
Patricia Diaz Preparus

Patricia Diaz

Doktorand på KTH inom skolans digitalisering, författare, föreläsare och legitimerad gymnasielärare.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Patricia Diaz

En föreläsning med fokus på hur man som lärare kan använda digitala verktyg för att arbeta språkutvecklande – med och för alla sina elever!

Föreläsningen är tänkt att hjälpa ämneslärare att förstå varför och hur de kan arbeta språkutvecklande i sina ämnen men även hur de kan använda olika digitala resurser för att understödja och effektivisera arbetet. Patricia introducerar kort med varför ett språkutvecklande arbetssätt gynnar alla elever och ger därefter förslag på digitala verktyg som har fungerat väl för henne och hennes elever för att utveckla elevernas språkliga förmågor som även kan appliceras på andra ämnen.

Hon tar avstamp i sin bok “Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning” och berättar och visar digitala verktyg som kan användas för att

  • bidra till en mer kommunikativ och interaktiv undervisning,
  • stämma av elevernas förkunskaper,
  • stötta elevernas lärande på olika sätt (språkligt, visuellt, auditivt etc),
  • arbeta specifikt med ord och begrepp.

Till den här flippade och förinspelade föreläsningen finns även reflektions- och diskussionsfrågor att använda som tankestöd eller som underlag för fortsatt diskussion i kollegiet. Ni får även en länksamling med flera guider till de olika digitala verktygen.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Patricia där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning på 51 minuter med  Patricia Diaz om hur digitala verktyg kan bidra till en språkutvecklande undervisning.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Patricia där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor.
  • Dokument med länksamling till de olika digitala verktygen där en del beskrivs mer i detalj.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Patricia där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

I köpet ingår ej personlig konsultation och/eller feedback men ni kan välja att lägga till 30 min videosamtal med Patricia där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll under “Personligt videosamtal”.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen