Undervisa heterogena grupper

Kommunikation och utveckling för elever i anpassade skolformer.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Skolbyrån

Med utgångspunkt i det heterogena klassrummet lyfter föreläsningen strategier för undervisning av elever i anpassade skolformer. Anna och Mia talar om kommunikation och språk, och hur man kan nå lärande och utveckling i samspel med varandra.

  • Trygg och tydlig kommunikation
  • Undervisning och utveckling
  • Livet i och utanför skolan – socialt lärande, samspel och utveckling
  • Kognitiv tillhörighet – social tillhörighet
  • Att hitta en positiv självbild – identifikation och representation

Uppföljningssamtal/Digital workshop

Välj att lägga till ett uppföljande coachsamtal och/eller en digital workshop med Skolbyrån där ni tillsammans resonerar kring möjligheter och utmaningar kopplat till diskussionsfrågorna och temat. Välj till detta under “Uppföljningssamtal”.

Från: 7 500,00 kr ink. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

Nollställ

  • En förinspelad föreläsning på 40 minuter med Skolbyrån om att undervisa heterogena grupper.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor.
  • I köpet ingår inte personlig konsultation men ni kan välja att lägga till  ett uppföljande coachsamtal och/eller en digital workshop under “Uppföljningssamtal”.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top