Upp och ner pedagogik

Hur vi kan använda ett associativt lärande och inte bara ett hierarkiskt lärande.

John Steinberg

Fil dr i pedagogik, f d universitetslektor och rektor, författare till 55 böcker om inlärning och ledarskap.

Beskrivning

När processen att lära sig blir lika viktigt som innehållet man ska lära sig har det stora konsekvenser. Hur du kan planera en upp- och nervänd lektion och knyta an till elevernas frågor, bekymmer, intressen och värderingar?

I den här föreläsningen tar John bland annat upp följande aspekter och frågeställningar:

  • Från hierarkiskt lärande (Bloom och statiskt lärande som läroplanen representerar) till associativt lärande (Google och neurofysiologisk forskning bekräftar).
  • Från mål till metakognition och från fakta till värdeskapande.
  • Om värderingsnivåundervisning – varför undervisning utifrån mål inte fungerar och varför målhysterin har tagit kommando över i skoldebatten och bör överges som primär metod.
  • Varför det är sällan bra att börja en lektion med lektionens mål?

7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • En förinspelad föreläsning på 40 minuter med John Steinberg om inlärningens nya villkor
  • Reflektions-och diskussionsfrågor

I köpet ingår ej personlig konsultation och/eller feedback.

  • Bok som kompletterar: Befria lärarna av John Steinberg, Lärarförlaget.
  • Tillgång till Fortbildningsbiblioteket via steinberg.se
  • Handledning för ledningsgrupper och arbetslagsledare via john@steinberg.se

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen