Utveckla din digitala undervisning - del 1

En föreläsning där Helen visar ett tänk om utveckling av digital undervisning.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

Helen Larsson

Legitimerad speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning, lärare åk 1-7, IKT-pedagog.

Beskrivning

För att utveckla sin digitala undervisning krävs ett stabilt grundtänk där förståelse för applikationers potential och möjligheter tydligt bejakas och värderas. Helen kommer i föreläsningen introducera en modell som kan användas för att, med få applikationer, komma längre med sin digitala undervisning. Hon kommer att ge konkreta tips på hur denna modell kan omsättas i praktiken.

  • Hur kan vi använda applikationer så att elever upplever högre delaktighet och inkludering?
  • Vad behöver man tänka på när stödfunktioner ska presenteras och hur görs detta på bästa sätt utifrån ett inkluderingstänk?
  • Hur kan vi med enbart några fåtal applikationer använda dessa tillsammans och på ett genomtänkt vis i flera olika ämnen för att höja elevernas resultat?

Till föreläsningen finns underlag med diskussionsfrågor som med fördel används i kollegiala samtal. I underlaget finns även förslag på plan för fortsatt kompetensutveckling.

Detta är första delen av en serie om två föreläsningar.

7 500,00 kr ink. moms

  • Föreläsning på 34 minuter med Helen Larsson om hur ni kan utveckla er digitala undervisning.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor samt förslag på plan för fortsatt arbete.
  • Personlig konsultation och/eller feedback.
  • Del 2 i samma föreläsningsserie. För de som köpt första föreläsningen, ges rabatt på andra delen.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till din föreläsning. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Produkttyp: Föreläsning
Målgrupp: Åk 4-6 •  Åk F-3 •  Förskola
Artikelnummer hl-f1 Kategori
Scroll to Top