Utveckla din digitala undervisning

Ett konkret tänk om utveckling av digital undervisning.
Helen Larsson

Helen Larsson

Legitimerad speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning, lärare åk 1-7, IKT-pedagog.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Helen Larsson

För att utveckla sin digitala undervisning krävs ett stabilt grundtänk där förståelse för applikationers potential och möjligheter tydligt bejakas och värderas. Helen kommer i föreläsningen introducera en modell som kan användas för att, med få applikationer, komma längre med sin digitala undervisning. Hon kommer att ge konkreta tips på hur denna modell kan omsättas i praktiken.

  • Hur kan vi använda applikationer så att elever upplever högre delaktighet och inkludering?
  • Vad behöver man tänka på när stödfunktioner ska presenteras och hur görs detta på bästa sätt utifrån ett inkluderingstänk?
  • Hur kan vi med enbart några fåtal applikationer använda dessa tillsammans och på ett genomtänkt vis i flera olika ämnen för att höja elevernas resultat?

Till föreläsningen finns underlag med diskussionsfrågor som med fördel används i kollegiala samtal. I underlaget finns även förslag på plan för fortsatt kompetensutveckling.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Helen där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • Föreläsning på 34 minuter med Helen Larsson om hur ni kan utveckla er digitala undervisning.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor samt förslag på plan för fortsatt arbete.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Helen där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll.Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.
  • Personlig konsultation och/eller feedback ingår inte automatiskt. Välj att lägga till 30 min videosamtal med Helen där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen