Fritids – Ett specialpedagogiskt perspektiv – 4 delar

En serie förinspelade föreläsningar för fritids
Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Beskrivning

Del 1 – Funktionsförståelse på fritids

På en avdelning på fritids har vi barn med många olika sätt att funka. En del av dem har anpassningar och stöd under skoldagen, men inte på fritids. Filmen ger förståelse för vad som gör vardagen på fritids svår för vissa elever och varför en del saker funkar ibland, men inte alltid. I föreläsningen beskrivs hur funktionsförmågor, dagsform och tidigare erfarenheter påverkar.

 • Varför har alla elever behov av stöd ibland och andra alltid? Hur påverkar stress?
 • Vad innebär egentligen funktionsförmågor som mentalisering, sammanhangsförståelse och uppmärksamhetsförmåga?
 • Vad är intrycksallergi? Hur påverkas barnen av den fysiska miljön?
 • Hur kan vi bättre förstå elever som vi upplever som normbrytande? De som får ständiga känsloutbrott, som alltid avbryter andra eller som inte klarar förändringar.

När Annelie föreläser om funktionsförståelse beskriver de som lyssnar ofta hur de får en större förståelse och fördjupad kunskap “vi trodde att vi kunde det här, men nu fattar vi mycket mer”.

Del 2 – Fritidshemmets tydliggörande pedagogik

Med tydliggörande pedagogik ger vi eleverna struktur och en förförståelse för vad som ska hända. Det är bra för alla barn och nödvändigt för vissa. Detta avlastar barnen och ger både hjärna och kropp mer tid och energi till att lära och utvecklas.

 • Varför används tydliggörande pedagogik och hur gör vi?
 • Hur kan vi använda tydliggörande pedagogik för att alla elever ska bli mer självgående och delaktiga?
 • Många konkreta förslag för arbete med hela barngruppen.
 • Tankar och konkreta förslag för arbete med enskilda barn med större stödbehov.
 • Tydliggörande pedagogik för barn med behov av språkligt stöd.

Del 3 – Fysisk lärmiljö på fritids

Den fysiska lärmiljön är en viktig del av arbetsmiljön för både elever och vuxna på fritids. Den här filmen ger kunskap, energi och konkreta förslag både för er som ska påbörja ett arbete med fysisk lärmiljö och för er som behöver uppfräschning av kunskap och fördjupning.

 • Hur använder vi egentligen våra inomhus och utomhusmiljöer och hur vill vi ha det?
 • Intryckssanera, varför ska vi göra det och hur gör vi?
 • Vad är viktigt att tänka på i färger och materialval?
 • Hur kan vi jobba med fysisk lärmiljö när vi har begränsad budget och/eller delade lokaler?

Del 4 – Att möta och bemöta på fritids

Hur vi möter och bemöter gör stor skillnad för tillit, trygghet och möjlighet att lyckas. För alla barn och kanske extra mycket för de med stödbehov.

 • Hur kan vi göra mottagandet av nya elever för att öka deras möjlighet att känna trygghet och tillit?
 • Hur kan vi förstå varför en elev reagerar som hen gör i olika situationer?
 • Vad är det som gör att bägaren svämmar över och ett barn får känsloutbrott?
 • Hur blir vi en sån där som fattar?
 • Vad är ett problemskapande beteende?
 • Vilka ord använder vi när vi pratar om ett barns beteende och vad gör valet av ord för skillnad?
 • Varför är vissa vårdnadshavare stressade och missnöjda över småsaker?
 • Hur kan vi bli bättre på att förmedla framsteg och lyckade stunder till vårdnadshavare?
 • Samverkan med skolpersonal och elevhälsoteam.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Annelie där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Mejla annelie@funkkonsulten.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.

Från: 15 000,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

 • Fyra förinspelade föreläsningar med Annelie Karlsson
 • Reflektionsfrågor och diskussionsmaterial
 • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Annelie där ni kan ställa frågor om föreläsningarnas innehåll. (Mejla annelie@funkkonsulten.se för att boka en tid för detta efter genomfört köp.)

I köpet ingår ej personlig konsultation och/eller feedback.

Ni har tillgång till varje föreläsning i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen