Hög elevaktivitet med digitala verktyg

Använd digitala verktyg för att öka elevaktiviteten i undervisningen!

Patricia Diaz

Doktorand på KTH inom skolans digitalisering, författare, föreläsare och legitimerad gymnasielärare.

Beskrivning

Med utgångspunkt i skolforskning, skolans styrdokument och de fem rubrikerna autentiska mottagare, flipped classroom, no hands up, all hands up och gamification ger Patricia Diaz i den här onlinekursen exempel på olika formativa metoder och tekniker och förstås – digitala verktyg – som kan användas för att stimulera till ett mer aktivt deltagande i undervisningen.

För att du ska få en så bra upplevelse som möjligt är den här onlinekursen skapad utifrån samma inspelningsmaterial som föreläsningen “Hög elevaktivitet – på distans och på plats”. Om du går den här onlinekursen och vill att även dina kollegor ska ta del av innehållet så finns alternativet att köpa föreläsningen för hela kollegiet på den här länken! Där finns även möjlighet att välja till ett personligt videosamtal för uppföljningsfrågor.

Syfte

Syftet med den här kursen är att du dels ska få en del ny information, en rejäl dos inspiration och även en del repetition kopplat till ämnet elevaktivitet och digitala verktyg!

Innehåll

I den här kursen kommer bland annat dessa punkter att beröras och du kommer att få reflektera över:

  • Vilken motiverande inverkan kan autentiska mottagare ha på elevers lärande och hur kan man på ett enkelt sätt komma igång med detta?
  • Vad är viktigt att tänka på när man arbetar utifrån tanken med flipped classroom?
  • Hur man kan tänka kring tekniken no hands up och vilka digitala namnslumpare finns det för att använda tekniken?
  • För vilka syften kan man använda olika digitala responssystem och kollaborativa skrivytor?
  • Hur man kan använda sig av spelmekanismer för att spelifiera undervisningsmoment, till exempel genom att låta eleverna samarbeta i digitala escape rooms?

Under kursens gång varvas text, länkar, bilder, videoklipp, bildguider till olika digitala verktyg och reflektionsfrågor.

Mål

Målet är att du ska få mer vetskap om och förståelse för vilka digitala verktyg som finns och för vilka syften de kan användas – men även att du på egen hand ska kunna applicera det på din egen undervisning med dina egna elever! Därför avslutas varje moment med några reflektionsfrågor.

Tidsåtgång

Kursens innehåll består av videoklipp, texter, bildguider och reflektionsfrågor och själva materialet beräknas ta ungefär fem timmar att gå igenom. Men – kursen ska verkligen ses som ett startskott! Ta dig tid att gå igenom verktygen och framför allt – testa, utvärdera och reflektera! Du har tillgång till kursen under sex månader.

495,00 kr ex. momsKurser i den här gruppen

  • En onlinekurs skapad av Patricia Diaz med praktiska och konkreta tips och råd om hur man kan använda digitala verktyg för att öka elevaktiviteten i undervisningen, med syfte att stötta elevernas lärande.
  • Videoklipp, beskrivande texter, bildguider, reflektionsfrågor, användbara länkar och referenslista.

Personlig feedback.

För att tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du en enhet (dator, surfplatta eller smart mobiltelefon) och internetuppkoppling.

Obegränsad tillgång i sex månader från köp.

Produkttyp: Onlinekurs
Målgrupp: Åk 4-6 •  Åk 7-9 •  Folkhögskola •  Gymnasium •  Högskola/Universitet •  Vuxenutbildning
Artikelnummer pd-k1 Kategori
Rulla till toppen