Mia Bäcklin

Leg. logoped & röstergonom. Utbildar & handleder i professionell röst- och talteknik och hållbar rösthälsa.

Presentation

Mia Bäcklin är legitimerad logoped som utbildar i professionell röst- och talteknik. Sedan 2014 riktar hon sig till företag, organisationer och privatpersoner som har behov och intresse av att utvecklas i sin talarroll. Bland klienterna finns förutom lärare även programledare inom TV och podcasts, opinionsbildare, entreprenörer och ledare inom näringslivet. Mia har femton års erfarenhet av logopediskt arbete i hälso- och sjukvården och vidareutbildning i röstergonomi, samtalsmetodik och behandlingsmetoder för olika röst- och talproblem. Här kan du läsa mer – asplundochbacklin.com

Ett av Mias intresseområden är rösten som verktyg i det pedagogiska ledarskapet. Intressanta frågeställningar är:

  • Hur kan du använda alternativ och kompletterande kommunikation för att göra undervisningen trygg, förutsägbar och tydlig för eleverna och samtidigt spara på dina röstresurser?
  • Hur kan ni planera lektionerna och organisera arbetsmiljön så att din röstanvändning blir hållbar i längden?
  • Hur kan du använda rösten för att skapa spänning hos eleverna inför ett nytt moment eller när du har något viktigt att berätta?
  • Hur viktig är lärarens röst för elevernas inlärning och språkförståelse? (Här finns det till exempel svensk forskning som inte alla lärare känner till.)

Mia är en av grundarna till initiativet Trygg att tala som verkar för att öka lusten och minska rädslan för att tala inför grupp hos både vuxna professionella och hos barn och ungdomar. Sedan hösten -21 är Retoriklekis en del av projektet där barn på ett lekfullt sätt erbjuds övning och positiva erfarenheter av att prata, lyssna och berätta tillsammans med jämnåriga kompisar. Läs mer om Trygg att tala här – tryggatttala.se

Mias motto är: “Rösten är ett beteende som du kan påverka, och med rösten kan du påverka din omgivning!”

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top