Magdalena Berger

Specialpedagog, leg.lärare och leg.förskollärare, utbildningskonsult och författare

Presentation

Magdalena Berger har under en stor del av sitt liv varit engagerad i psykisk hälsa och valde barn- och ungdomspsykiatri som fördjupning när hon läste sin fil. kand. i specialpedagogik. Hon har därefter arbetat som specialpedagog och speciallärare i nära tre decennier. För att få fördjupad kunskap om barn- och ungdomspsykiatri och behandlingsarbete arbetade Magdalena på en behandlingsavdelning inom BUP. Sedan dess har hon breddat och fördjupat sin kunskap genom specialpedagogiskt arbete i grundskolan, förskolan, särskolan och gymnasiet. Magdalena är också utbildad HR-konsult och handledare.

Idag arbetar Magdalena som konsult och har en roll inom vilken hon utbildar personal i psykisk ohälsa och hur vi med relativt små medel kan arbeta hälsofrämjande men också hur vi som professionella kan hitta en balans mellan att vara ett vuxet stöd och sätta professionella och empatiska gränser som är nödvändigt när vi möter elever i kris.

Om detta berättar hon i sin bok “Psykisk ohälsa i skolan – upptäcka, bemöta och åtgärda” (Studentlitteratur, 2020) där hon också intervjuar och samtalar med ungdomar om deras skoltid. I sin bok “Elevhälsa och lärarhälsa – så arbetar vi med känsla av sammanhang i skolan” (Studentlitteratur, 2020) utvecklar hon metoder och förhållningssätt för lärare och personal. Hon berör här lärares utsatthet i ett komplext yrke och presenterar en modell för att skapa samsyn och underlätta för lärare att arbeta elevhälsofrämjande.

Magdalena har alltid varit mån om att koppla teorier till den praktiska verkligheten och anser att en god kännedom om verklighet och skolans vardag är en förutsättning för att utbilda personal. Hon har ett undersökande förhållningssätt och vill ständigt ompröva rådande axiom.

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top