Magdalena Berger

Specialpedagog, leg.lärare och leg.förskollärare, utbildningskonsult och författare

Presentation

Magdalena Berger har under en stor del av sitt liv varit engagerad i psykisk hälsa och valde barn- och ungdomspsykiatri som fördjupning när hon läste sin fil. kand. i specialpedagogik. Hon har därefter arbetat som specialpedagog och speciallärare i nära tre decennier. För att få fördjupad kunskap om barn- och ungdomspsykiatri och behandlingsarbete arbetade Magdalena på en behandlingsavdelning inom BUP. Sedan dess har hon breddat och fördjupat sin kunskap genom specialpedagogiskt arbete i grundskolan, förskolan, särskolan och gymnasiet. Magdalena är också utbildad HR-konsult och handledare.

Idag arbetar Magdalena som konsult och har en roll inom vilken hon utbildar personal i psykisk ohälsa och hur vi med relativt små medel kan arbeta hälsofrämjande men också hur vi som professionella kan hitta en balans mellan att vara ett vuxet stöd och sätta professionella och empatiska gränser som är nödvändigt när vi möter elever i kris.

Om detta berättar hon i sin bok “Psykisk ohälsa i skolan – upptäcka, bemöta och åtgärda” (Studentlitteratur, 2020) där hon också intervjuar och samtalar med ungdomar om deras skoltid. I sin bok “Elevhälsa och lärarhälsa – så arbetar vi med känsla av sammanhang i skolan” (Studentlitteratur, 2020) utvecklar hon metoder och förhållningssätt för lärare och personal. Hon berör här lärares utsatthet i ett komplext yrke och presenterar en modell för att skapa samsyn och underlätta för lärare att arbeta elevhälsofrämjande.

Magdalena har alltid varit mån om att koppla teorier till den praktiska verkligheten och anser att en god kännedom om verklighet och skolans vardag är en förutsättning för att utbilda personal. Hon har ett undersökande förhållningssätt och vill ständigt ompröva rådande axiom.

Fler av Preparus utbildare

Joel Rangsjö

AI-nörd, svensk- och spansklärare. I den ordningen.

Peter Jihde

Välkänd programledare och förkämpe för Beat Diabetes som sprider kunskap om diabetes.

Lina Bengtsson

Processledare på Foxway Education

Anna Rosenqvist

Lärare, författare och pedagogisk processledare på Foxway Education.

Linda Mannila

Forskare, föreläsare och författare i gränslandet mellan lärande, teknik och samhällsutveckling.

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande

Rulla till toppen