Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Presentation

Lena Edlund är leg. lärare i fritidshem och har arbetat inom förskola under 25 års tid som förskollärare, rektor, kvalitetsutvecklare och fortbildare. Hon arbetar nu främst som författare och föreläsare.

Lenas särskilda intresse för de yngsta barnen i förskolan kommer dels från att ha arbetat mycket med de yngsta som förskollärare, dels för att hon vill inspirera och lyfta de pedagoger som idag arbetar med de yngsta barnen. De känner ibland osäkerhet kring hur de ska arbeta utifrån läroplanen för förskolan. Lena ger exempel på hur de kan utgå från barnens egna intressen i sin undervisning och även undervisa i omsorgssituationer. Hon betonar även vikten av att värdesätta det grundläggande värdegrundsarbete som yngrebarnspedagoger genomför varje dag i samvaron med barnen.

Hon har skrivit flera böcker om det pedagogiska arbetet med de yngsta barnen:

Länkar

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top