Ulrica Elisson Grane

Leg lärare åk 1-6, förstelärare i stödjande och tillgängliga lärmiljöer, digitaliseringsutvecklare och författare

Presentation

Ulrica är förstelärare i stödjande och tillgängliga lärmiljöer och arbetar som lärare i åk 5-6. Hon är även digitaliseringsutvecklare för grundskolan i Leksands kommun och har många års erfarenhet av att jobba med och leda utveckling kring digitalisering. Hon skapar en stödjande, tillgänglig och motiverande lärmiljö med ett klassrum där både miljö och undervisning är genomtänkt i varje detalj och digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel finns tillgängliga för alla som behöver det. Hennes undervisning bygger på ett språkutvecklande och motiverande arbetssätt där digiloga arbetssätt är en bas för att differentiera och spelifiera lärandet så att alla elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

2021 vann hon Guldäpplet med följande jurymotivering:

”För ett fokus på att skapa en stödjande, tillgänglig och motiverande lärmiljö. med ett klassrum där både miljö och undervisning är genomtänkt i varje detalj och digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel finns tillgängliga för alla som behöver det. Hon skapar en undervisning tillgänglig för alla, på lika villkor och är en oförtröttlig inspiratör, digitaliseringsutvecklare och skapare av material som hon delar med sig av till andra genom workshops, föreläsningar och sociala medier. Ulrica får mycket energi av utbytet med kollegor över hela landet och möter ett starkt gensvar även nationellt.”

På Instagram och webben delar Ulrica med sig av hur hon jobbar tillsammans med sina elever under namnet ullisskolsida och på sin hemsida med samma namn.

Bok: Escape room i undervisningen (2021) Camilla Askebäck Diaz & Ulrica Elisson Grane
UR Play – Lärlabbet Skrivundervisning för elever med dyslexi

Kontakt: info@ulricaelisson.se

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top