Elza Dunkels

Forskar om unga och nätet.

Presentation

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete. Hon har forskat om barns och ungas nätanvändning sedan slutet av 1990-talet och är flitigt anlitad som föreläsare och expert inom sina forskningsområden. Utöver sin forskning arbetar Elza med att folkbilda och delta i samhällsdebatten. Som opinionsbildare tar hon ställning för barns och ungas rättigheter till digital kompetens och menar att hennes forskningsområde ofta är utsatt för känslomässiga och onyanserade reaktioner. Hon skrivit ett flertal böcker som på ett lättillgängligt sätt presenterar aktuell forskning om unga och digitalisering och som används i såväl universitetskurser som i folkbildning. 2017 berättade Elza om sitt samarbete med Bamse på TEDx Umeå. Elza har också medverkat som gäst i ett stort antal podcaster.

2019 utsågs Elza till Årets nätängel, 2017 fick Elza Surfa Lugntpriset för sitt “sitt föredömliga och faktabaserade arbete med att upplysa om ungas nätvanor”. 2016-2020 var hon ledamot i Wikimedia Sveriges styrelse.

Läs mer om Elza Dunkels på Wikipedia, Facebook, Twitter eller Instagram.

Fler av Preparus utbildare

Mia Bäcklin

Leg. logoped & röstergonom. Utbildar & handleder i professionell röst- och talteknik och hållbar rösthälsa.

Stefan Lindström

Legitimerad lärare, IKT-pedagog och föreläsare.

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare, "Årets digitaliseringsledare 2020" och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Sabina Hasselgren

Socialpedagog, föreläsare och coach med medlemstjänst för NPF-föräldrar.

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Scroll to Top