Niclas Fohlin

Speciallärare & pedagogisk utvecklingsledare

Presentation

Niclas är legitimerad förskollärare, grundskollärare och har en examen som speciallärare i läs- språk och skrivutveckling. Han har varit förstelärare med ansvar över pedagogisk utveckling och kollegialt lärande och arbetar idag som pedagogisk utvecklingsledare på kommun- och riksnivå där han utbildar och handleder pedagoger och har kompetensutbildning för universitet, kommuner och skolor.

Han har skrivit flera böcker inom pedagogik och didaktik med fokus på praktisk pedagogik och kooperativt lärande. Hans intresse är hur man kan forma en kvalitativ god undervisning där både kunskaper och social utveckling får plats i ett och samma lärande.

Fler av Preparus utbildare

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun

Ulrica Elisson Grane

Leg lärare åk 1-6, förstelärare i stödjande och tillgängliga lärmiljöer, digitaliseringsutvecklare och författare

Scroll to Top