Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Presentation

Erik Hall arbetar idag som biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun. Erik började på skolan hösten 2012, då som skolkurator på deltid. Eriks roll på Visättraskolan har utvecklats från skolkurator på deltid till biträdande rektor med ansvar för elevhälsan.

Erik har i sin roll som biträdande rektor med ansvar för elevhälsan ett från skolans rektor delegerat ansvar att leda och fördela det dagliga arbetet inom ramen för den samlade elevhälsan. I grunden är Erik beteendevetare och har tidigare arbetat inom socialt arbete och då främst inom socialtjänsten.

Tillsammans med Visättraskolans rektor, Semira Vikström, skolans pedagogiska utvecklingsledare Dounya Hayyoun och skolforskaren Ingrid Hylander  har Erik skrivit tre böcker som handlar om Visättraskolans utvecklingsarbete:

  • Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? (Liber 2020)
  • Skolutveckling i praktiken – Konkreta exempel (Liber, 2022)
  • Elevhälsa i praktiken (Liber, utkommer sommaren 2022)

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top